tjänstehundFör att en hund ska bli en tjänstehund krävs det ofta att den har blivit utbildad sedan den var valp. Det är inte alla hundar som är passande till att bli tjänstehundar, men de flesta hundar kan lära sig nästan vilket hundyrke som helst. Man brukar dock enbart utbilda de hundar som är extra kvalificerade. En del människor är i behov av att ha en tjänstehund för att klara av sin vardag. Det kan handla om att man till exempel är blind, att man har en viss typ av sjukdom, att man behöver hjälp med praktiska saker i vardagen och på senare tid fungerar även en del hundar som sociala tjänstehundar. Det innebär att de kan vara på ålderdomshem för att ge sällskap till äldre människor.

En tjänstehund har olika förmågor

De flesta mår bra av att umgås med hundar och hundar förstår människor samt har egenskaper som människor bara kan drömma om. Till exempel har hunden såpass bra luktsinne att när den kommer in i ett rum känner den inte bara vad som finns i rummet, utan den känner även vad som har varit i rummet för flera år sedan. Detta kan vara väldigt svårt att tänka sig, men i till exempel polisens arbete är detta en fantastisk egenskap. Det hjälper även till när det gäller att hitta försvunna människor eller för att spåra illegala substanser.

En tjänstehund kan även vara en typ av jakthund. Jakthundarna utbildas ofta sedan ung ålder och då får de lära sig vad som krävs av dem i skogen. Även här är inte alla hundar lämpade att fungera som jakthundar, men de flesta hundar kan lära sig det. Det finns raser som är speciellt framavlade för att till exempel valla får, arbeta med polisen eller spåra fåglar. Hundar mår bra av att arbeta och de flesta hundar behöver någon typ av stimulation utöver sällskap.